COACHING

Coaching handlar om att överbygga gapet mellan nuvarande läge och önskat läge. När vi blir medvetna om var vi befinner oss och vart vi vill vara kan vi skapa förändring. Och det är i klyftan mellan där vi är och där vi vill vara som en känsla av stress och skav kan uttrycka sig. Här jobbar vi utifrån var du befinner dig och vad du kommer med. Det kan vara i det privata livet eller i din yrkesroll. I coachingen är intensionen att hitta vägar att komma vidare och skapa ett liv som känns meningsfullt och rätt för dig.

Du kan välja på:

Coachande samtal:

Livet förändras ständigt. Du är inte densamma idag som igår. Och i det kan det till och från uppstå oklarheter och frågor. Det gör det i oss alla. De här vardagliga livsfrågorna kan behöva utforskas och processas.

Ibland tappar vi riktning, känner inte vad vi vill, ser inte möjligheter. Livet kan kastas omkull av en livshändelse. Eller det inre kanske inte är i samklang med hur livet levs.

Kanske vill du bli modigare, tryggare eller mer kreativ så du kan få ut mer av livet? Funderar du på att byta yrke eller starta företag? Eller få bättre hälsa eller stärka din självkänsla. Eller finna en bättre och sundare balans i vardagen, relationer eller göra en omstart i livet. Här får du hjälp att hitta dina inre resurser, din väg och dina svar genom kraftfulla frågor, reflektioner och övningar.

Samtalen kan vara på plats i studion eller online via zoom.

60 min – 825 kr

30 min – 525 kr

Du kan boka din tid till Helena Rickberg HÄR, Helena är utbildad diplomerad Coach enligt ICF. helena@levastudio.se eller 070-3610330

Mindfulness Coaching:

Med utgångspunkt från MBSR-programmet 8-veckor, Mindfulness-Baserad Stress Reduktion, arbetar vi individuellt under 8 veckor. För minskad smärta, oro och stress känsla och ökad personlig utveckling, hållbarhet och motståndskraft i livet upp- och ned-gångar.

Vi följer MBSR-programmet skapat av Jon Kabat-Zinn. Här ingår veckosessioner, reflektioner och hemövningar. Programmet är utformat för att komma i kontakt med stress, oro och smärta för att med verktyg kunna hantera det. Och att få leva ett mer hållbart liv. Du får möjlighet att öka din medvetenhet, medkänsla, din insikt och det meningsfulla i livet. Och programmet är det mest beforskade i världen på mindfulness. Om du är intresserad av forskningen kan du läsa mer på MBTA Sweden.

8 tillfällen en gång i veckan, 60 min per gång – 6 400 kr.

Du kan boka din tid till Helena Rickberg HÄR. Helena är utbildad diplomerad Coach enligt ICF och mindfulnesslärare. helena@levastudio.se eller 070-3610330

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

error: Content is protected !!